Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Κατάστημα για ενοικίαση Σαντορίνη
€ 3.500, 90 τ.μ.
Κατάστημα για ενοικίαση Σαντορίνη
€ 2.000, 280 τ.μ.
Κατάστημα για ενοικίαση Σαντορίνη
€ 2.000, 800 τ.μ.
Κατάστημα για ενοικίαση Σαντορίνη
€ 1.500, 80 τ.μ.