Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Οικόπεδο προς πώληση Σαντορίνη
€ 600.000, 630 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Οία (Σαντορίνη)
€ 1.200.000, 30.000 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Σαντορίνη
€ 150.000, 750 τ.μ.
Οικόπεδο προς πώληση Σαντορίνη
€ 740.000, 17.000 τ.μ.