Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Ξενοδοχείο προς πώληση Σαντορίνη
€ 1.400.000, 1.000 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Σαντορίνη
€ 8.500.000, 1.100 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Σαντορίνη
€ 4.000.000, 2.000 τ.μ.
Ξενοδοχείο προς πώληση Σαντορίνη
€ 1.500.000, 390 τ.μ.